Tato CAS byla zakoupena v listopadu roku 2012 od JSDH Drnholec za přispění JMK a obce Čejkovice. Byla zařazena jako první výjezdové vozidlo a nahradila tak, v té době dosluhující, CAS 25 Škoda 706 RTHP. Ve výbavě najdeme elektrocentrálu, motorovou pilu, elektrické kalové čerpadlo, motorové kalové čepardlo, brodící kalhoty, vysavač obtížného hmyzu plus příslušenství, páčidlo Hooligan, osvětlovací stožár a 50 m prodlužovacího kabelu, dýchací techniku plus náhradní lahve, záchranářský batoh, páteřní desku, sorbenty, lezecké postroje a příslušenství pro práci ve výškách, nastavovací žebřík, rychlovarnou konvici s čajem a kávou, hadice, sekyry, pákovky, proudnice, výstražné kužely, různé armatury a další nářadí.

CAS K25 je určena pro přepravu úplného hasičského družstva na místo zásahu a provedení zásahu vodou nebo pěnou, z vlastních nádrží nebo cizích zdrojů. CAS tvoří podvozek LIAZ 101.860 a požární nástavba, která je rozdělena na trambusovou kabinu řidiče a mužstva s možností vytápění nezávislým naftovým topením, ukládací skříně, nádrže na vodu a pěnidlo a odstředivé kombinované čerpadlo s plynovou vývěvou na spálené plyny. Umožňuje použití vysokého nebo nízkého tlaku vody z vlastní nádrže. Čerpací jednotka je složena ze dvou jednostupňových čerpadel se společným hřídelem. Toto uspořádání umožňuje řazení čerpadel buď paralelně, to znamená, že je docíleno jmenovitého tlaku a jmenovitého průtoku, nebo sériově, kdy je docíleno dvojnásobného tlaku, ale polovičního průtoku. CAS je vybavena otočnou proudnicí. Ovládání čerpací jednotky je elektropneumatické.
CAS K25 L101

CAS K25 L101

CAS K 25 LIAZ 101
DA FORD L1Z byl pořízen v roce 2015 za přispění JMK a obce Čejkovice a nahradil tak dosluhující a již nevyhovující Avii A31.
Vozidlo je určeno k přepravě hasičů na místo události. Vybaveno je plovoucím čerpadlem, elektrickým kalovým čerpadlem, elektrocentrálou s příslušenstvím, osvětlovacím stožárem, záchranářským batohem, motorovou pilou, hadicemi, proudnicemi, ženijním nářadím a různými armaturamy a je tak plnohodnotně a samostatně využitelné při živelných pohromách jako jsou např. povodně.
DA FORD L1Z

DA FORD L1Z

DA FORD L1Z
Vysloužilá technika
Tato cisterna byla historicky první cisternou v naší obci. Byla odkoupena ze Strážnice a sloužila u nás do roku 2015
Tato cisterna byla historicky první cisternou v naší obci. Byla odkoupena ze Strážnice a sloužila u nás do roku 2015
DA AVIA u nás sloužila po přidělení ze stanice HZS Kyjov do roku 2014 kdy byla nahrazena DA FORD. V minulosti ještě v naší obci sloužila T 805, ale žádné fotografie či informace o ní nemáme.
DA AVIA u nás sloužila po přidělení ze stanice HZS Kyjov do roku 2014 kdy byla nahrazena DA FORD. V minulosti ještě v naší obci sloužila T 805, ale žádné fotografie či informace o ní nemáme.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one