Tato CAS byla zakoupena v listopadu roku 2012 od JSDH Drnholec za přispění JMK a obce Čejkovice. Byla zařazena jako první výjezdové vozidlo a nahradila tak, v té době dosluhující, CAS 25 Škoda 706 RTHP. Ve výbavě najdeme výjezdový tablet se systémem GINA, elektrocentrálu, motorovou pilu, elektrické kalové čerpadlo, motorové kalové čepardlo, přetlakový ventilátor, brodící kalhoty, vysavač obtížného hmyzu plus příslušenství, páčidlo Hooligan, osvětlovací stožár a 50 m prodlužovacího kabelu, dýchací techniku plus náhradní lahve, záchranářský batoh, páteřní desku, sorbenty, lezecké postroje a příslušenství pro práci ve výškách, nastavovací žebřík, rychlovarnou konvici s čajem a kávou, hadice, sekyry, pákovky, proudnice, výstražné kužely, různé armatury a další nářadí.

CAS K25 je určena pro přepravu úplného hasičského družstva na místo zásahu a provedení zásahu vodou nebo pěnou, z vlastních nádrží nebo cizích zdrojů. CAS tvoří podvozek LIAZ 101.860 a požární nástavba, která je rozdělena na trambusovou kabinu řidiče a mužstva s možností vytápění nezávislým naftovým topením, ukládací skříně, nádrže na vodu a pěnidlo a odstředivé kombinované čerpadlo s plynovou vývěvou na spálené plyny. Umožňuje použití vysokého nebo nízkého tlaku vody z vlastní nádrže. Čerpací jednotka je složena ze dvou jednostupňových čerpadel se společným hřídelem. Toto uspořádání umožňuje řazení čerpadel buď paralelně, to znamená, že je docíleno jmenovitého tlaku a jmenovitého průtoku, nebo sériově, kdy je docíleno dvojnásobného tlaku, ale polovičního průtoku. CAS je vybavena otočnou proudnicí. Ovládání čerpací jednotky je elektropneumatické.
CAS K25 L101

CAS K25 L101

CAS K 25 LIAZ 101
DA FORD L1Z byl pořízen v roce 2015 za přispění JMK a obce Čejkovice a nahradil tak dosluhující a již nevyhovující Avii A31.
Vozidlo je určeno k přepravě hasičů na místo události. Vybaveno je plovoucím čerpadlem, elektrickým kalovým čerpadlem, elektrocentrálou s příslušenstvím, osvětlovacím stožárem, záchranářským batohem, motorovou pilou, hadicemi, proudnicemi, hasícími přístroji, ženijním nářadím a různými armaturamy a je tak plnohodnotně a samostatně využitelné při živelných pohromách jako jsou např. povodně. Také může vozit motorovou stříkačku Tohatsu s příslušenstvím.
DA FORD L1Z

DA FORD L1Z

DA FORD L1Z
Vysloužilá technika
Tato cisterna byla historicky první cisternou v naší obci. Byla odkoupena ze Strážnice a sloužila u nás do roku 2015
Tato cisterna byla historicky první cisternou v naší obci. Byla odkoupena ze Strážnice a sloužila u nás do roku 2015
DA AVIA u nás sloužila po přidělení ze stanice HZS Kyjov do roku 2014 kdy byla nahrazena DA FORD. V minulosti ještě v naší obci sloužila T 805, ale žádné fotografie či informace o ní nemáme.
DA AVIA u nás sloužila po přidělení ze stanice HZS Kyjov do roku 2014 kdy byla nahrazena DA FORD. V minulosti ještě v naší obci sloužila T 805, ale žádné fotografie či informace o ní nemáme.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one